Begeleiding op maat en locatie

Individuele begeleiding in het onderwijs

Praktijk Angelique is gespecialiseerd in het individueel begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Dit doe ik in het regulier (basis)onderwijs, in het speciaal (basis-) onderwijs en op het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Individuele begeleiding kan aangevraagd worden door school, in samenspraak met ouders. Samen met ouders, leerling en school wordt er gekeken naar de (multidisciplinaire) zorgvraag en wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Wat heeft het kind nodig? Samen werken we aan de zorgvraag op een ontspannen en laagdrempelige manier. Het positieve uit de leerling naar boven halen, samen kijken naar zijn/haar kwaliteiten en focussen op hun vermogen en niet op hun onvermogen. Op die manier de leerling weer in zijn/haar kracht zetten. Leerkrachten en ouders zijn nauw betrokken bij het begeleidingstraject. Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats en wordt de begeleiding afgesloten met een eind-adviesgesprek.

 

De begeleiding is:

– Oplossingsgericht a.d.h.v. doelen
– Kort- of langdurig
– Op maat en volgt het tempo van de leerling
– Individueel
– In en buiten de klas
– Vanuit eigen talenten en kwaliteiten van de leerling.

 

Op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug o.a. bij:

* Overprikkeling/ prikkelverwerking
* Uitvallen in de klas
* Moeilijk verstaanbaar gedrag
* Boze buien
* Concentratieproblemen
* Autisme, AD(H)D, (hoog) gevoeligheid
* Faalangst
* Vol hoofd
* Minder zelfvertrouwen
* Sociaal-emotionele problemen

De leerling is het kompas en die volgen we samen.

Over mij (Angelique):

Door mijn werk in o.a. het speciaal onderwijs (ruim 26 jaar) en eigen praktijk, heb ik veel ervaring opgedaan in het pedagogisch handelen, het opstellen van behandelplannen {a.d.h.v. de hulpvraag} en het begeleiden van kinderen, jongeren, volwassenen en professionals. Een goed contact, vertrouwen en een goede verstandhouding tussen begeleider en leerling is erg belangrijk. Met daarnaast korte lijntjes met de mensen om de leerling heen. Dit draagt bij aan een goede samenwerking om het uiterste uit de leerling te kunnen halen.

Denk je dat 1 op 1 begeleiding iets voor je leerling zou kunnen betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

CONTACT >